15.03.2017. biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padome ir apstiprinājusi atklātā otrās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015-2020), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.

 

Projektu konkursa 2. kārtas ietvaros izvērtētie projektu pieteikumi šī gada 17. martā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai.


Rīcības 2.1. projektu pieteikumu rindojums


Rīcības 2.2. projektu pieteikumu rindojums


Rīcības 2.3. projektu pieteikumu rindojums