Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros organizē apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem no visas Latvijas par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā! Apmācības notiks no 2. līdz 4. februārim viesu namā “Turbas”, Ikšķiles novadā!


Pieteikšanās apmācībām līdz 26. janvārim, aizpildot pieteikumu šeit - http://ejuz.lv/iniciativasvietejakopiena.


Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2017. gada 28. janvārim.


Dalībnieki: No katras organizācijas vai iestādes tiek aicināti pieteikties 2 pārstāvji – 1 jaunietis (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) un 1 jaunatnes darbinieks/jaunatnes speciālists/jaunatnes darbā iesaistītā persona. Dalības pieteikums jāaizpilda katram pārstāvim.


Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem notiks atsevišķi, tomēr dažās sesijās tās notiks kopā, lai viens otram palīdzētu izstrādāt ideju, kuru varēs īstenot savā vietējā kopienā.


Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai pārstāvji varētu piedalīties visas apmācību dienas. Apmācības ir BEZ MAKSAS. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu jāsedz pašiem dalībniekiem.


Kontaktpersona: Līga Siliņa, tālr.: 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv.

 

Vairāk par apmācībām ŠEIT