Ar praktiskām apmācību metodēm šī gada 21. jūnijā biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” biedriem notika seminārs par projektu un komandas vadīšanu. Apmācību semināru apmeklēja 15 biedri, darbojoties gan individuālo, gan darba grupu uzdevumu veikšanā. Atklājot apmācības, rīta aplī dalībnieki dalījās pieredzē par līdzšinējo iegūto pieredzi projektu vadībā, kā arī citām savām aktivitātēm un prasmēm. Dalībnieku iepazīšanas laikā iegūtā informācija bija noderīga komandas veidošanā un lomu sadalīšanā.

Izveidotajās komandās tika izstrādāti radoši projekti „Vardes”, kuru ietvaros biedri plānoja papīra varžu ražošanas tehnoloģiju, produkta kvalitāti, izskatu un realizāciju tirgū. Izgatavotās papīra vardes komandu vadītāji prezentēja projekta aktivitātē „Vardes lekšana”, ko ietekmēja izgatavotā produkta kvalitāte un roku veiklība. Pēc produkta kvalitātes pārbaudes un norīkotā eksperta atzinuma notika saražoto varžu skaitīšana un rezultātu kopsavilkums. Grupu diskusijā komandu dalībnieki dalījās pieredzē par projekta īstenošanas rezultātiem, analizējot rezultāta iznākuma ietekmējošos faktorus – resursu sadali (izejmateriāli, komandas lomas u.tml.) un uzdevumu izpildi (laika plānošana, kvalitāte u.tml.).

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecinājumu par dalību apmācības „Projektu vadīšanas pamati un projektu komandas vadīšana”.

Foto galerijā

Ineta Elksne
biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izpilddirektore