Rēzeknes novada partnerība šī gada 24.februārī viesnīcas kompleksā “Pie Kaupra” organizē sarunu branču Partnerības padomei, biedriem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem, lai kopā atskatītos uz paveikto, dalītos pieredzē un plānotu jaunas attīstības perspektīvas.

 

Šogad aprit 15 gadi, kopš publisko un privāto partneru biedrība “Rēzeknes novada partnerība” darbojas, lai veicinātu Rēzeknes novada lauku teritorijas attīstību, īstenojot LEADER pieeju, pārstāvot vietējās kopienas intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.

 

Plašāka informācija progrmmā šeit.

 

 

Reģistrācija un papildu informācija, sazinoties pa tālr. 26363497 vai e-pastu: info@rezeknespartneriba.lv.