Afisa_apmacibas_biedriem_21.06.2016.Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) organizē vēl nebijušas apmācības biedru kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei.
Ņemot vērā biedru interesi par projektu vadības prasmju pilnveidi un jaunu zināšanu apguvi, balstoties uz saņemtajiem aptaujas anketu rezultātiem, piedāvājam biedriem iespēju piedalīties vienas dienas apmācību seminārā „Projektu vadīšanas pamati un projektu komandas vadīšana”, kas notiks šī gada 21. jūnijā plkst. 09.30 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē

 

Apmācību seminārā ar radošiem vingrinājumiem un praktiskām mācību metodēm varēs nostiprināt zināšanas par projekta vadīšanu, izprast savas stiprās un vājās puses, iemācīties atlasīt spēcīgu komandu, novērtēt tās resursus un iespējas, lai efektīvi sasniegtu noteikto mērķi.

Semināru vadīs pieredzējušas treneres – ekspertes komandas saliedēšanas un transformācijas, personības izpētes, līderības, cilvēkresursu vadības un organizācijas kultūras jomā Sandra Pallo un Daina Romanovska.

Apmācības tiek finansētas no Partnerības biedru naudas iemaksām – Partnerības biedriem bez dalības maksas. Reģistrēties apmācībām var tikai Partnerības biedri (fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas), kuri veikuši biedra naudas iemaksas vismaz divus gadus pēc kārtas, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv līdz 17.06.2016. Plašāka informācija, sazinoties ar Inetu Elksni, zvanot uz tālr. 26363497.

Informāciju par apmācību tēmām un metodēm skatīt PROGRAMMĀ.

Sandra Pallo - Personāla attīstības, vadīšanas un vērtēšanas eksperte. Strādājusi Lattelekom personāla novērtēšanas un attīstības centrā. Ieguvusi sertifikātu par tiesībām vadīt komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes- reteaming. Biznesa treniņu vadītāja ar lielu pieredzi. Krāsu sistēmas AURA-SOMA 1.un 2. līmeņa praktiķa sertifikāts (Anglija)

Daina Romanovska - Mg. Psych., RISEBA pasniedzēja maģistrantu programmām kursos „Personāla vadība”. 
Sociālpsiholoģisko un videotreniņu vadītāja saskarsmes psiholoģijā. Praktiskās psiholoģijas institūta IMATON sertifikāti programmām „Personāla novērtēšana un atestācija” un „Personāla slēptās motivācijas un lojalitātes noteikšana. 
AURA-SOMA krāsu sistēmas 1., 2. un 3. līmenis, praktiķa – konsultanta sertifikāts (Anglija).