Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” biedru kopsapulci, kas notiks šī gada 28. martā plkst. 13.00 (Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē, Rēzeknē).

 

Darba kārtības projekts:

 

1. Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, kopsapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana, balsu skaitītāju ievēlēšana;
2. Atskaite par 2018.gada pārskatu;
3. SVVA Stratēģijas 2015.-2020. gadam īstenošana (LEADER projekti);
4. Starptautiskie un starpteritoriālie projekti (Partnerības projekti);
5. Plānotās aktivitātes 2019.gadā (aktivitāšu kalendārs);
6. Citi jautājumi.

 

Plašāka informācija: info@rezeknespartneriba.lv vai pa tālruni 26363497.