• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

2017.gada 10.martā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā “1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana” un “1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

15.03.2017. biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padome ir apstiprinājusi atklātā otrās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015-2020), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.

 

Projektu konkursa 2. kārtas ietvaros izvērtētie projektu pieteikumi šī gada 17. martā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai.


Rīcības 2.1. projektu pieteikumu rindojums


Rīcības 2.2. projektu pieteikumu rindojums


Rīcības 2.3. projektu pieteikumu rindojums

Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad "Lauku ceļotājs" rīkos akciju "Atvērtās dienas laukos". Akcija norisināsies 2 dienas - 27.-28. maijā gan Latvijā, gan Lietuvā.

 

Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pievienoties šai akcijai un kopīgi popularizēt laukus un savus audzētos, ražotos produktus, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos.

 

Akcijas pieteikuma anketa


Pieteikšanās līdz š.g. 21. aprīlim! Papildus informācija un pieteikšanās - rakstot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv. Vairāk informācijas par akciju: http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL.

 

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3. kārtu ar kopējo finansējumu 427 354,81 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 10. februāra līdz 2017.gada 10.martam.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu M1 “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” sekojošās Rīcībās:

 

R1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana
Rīcības atbalsta apmērs: 152 806,34 €
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 €
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē.

Lasīt tālāk ...

Ir apkopota operatīvā infomācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu, skatīt sadaļā LEADER - Projektu vērtēšana.

Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" kopsapulci, kas notiks šī gada 1.martā, plkst.10.00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē (kamīnzālē, 4.st.).

Lasīt tālāk ...

16. februārī Rēzeknes novada pašvaldības telpās no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš “Lobs lobam”, kurā būs iespēja iegādāties vietējos gardumus un amatniecības izstrādājumus.

 

Vairāk informācijas: pie nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) vecākās konsultantes Anitas Matisanes (mob. +371 29678406, e-pasts learn@rezeknesnovads.lv).

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo