• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātās ELFLA LEADER projektu konkursa 5.kārtas ietvaros (08.01.2018.-22.02.2018.) Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kas plāno vai apsver uzsākt savu uzņēmējdarbību, tika aicināti uz informatīviem pasākumiem Partnerības teritorijā: 9. janvārī uz informatīvo dienu Viļānos un 10.janvārī uz informatīvo semināru Rēzeknē.


Pasākumu laikā bija iespēja detalizētāk iepazīties ar konkursa nosacījumiem, saņemt konsultācijas par projektu idejām, kā arī uzdot interesējošos jautājumus par projektu īstenošanas nosacījumiem SVVA Stratēģijas administratīvajai vadītājai un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un ir īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000005 „Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”, kas tika atbalstīts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā 2. kārtas konkursā.


Projekta mērķis bija iegādāties tautas tērpus Sakstagala pagasta folklorai kopas “Kolnasāta” vajadzībām, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un iedzīvotāju iniciatīvu attīstību ceļā uz Latvijas simtgadi.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) aicina uzsākt jauno 2018.gadu, uzstādot jaunus mērķus, un īstenot savas biznesa ieceres ar LEADER programmas finansējuma atbalstu projektu konkursa 5.kārtas (08.01.2018.-08.02.2018.) ietvaros. Vai esi aizdomājies par to, kā būtu radīt pašam savu mazo uzņēmējdarbību?

 

Aicinām visus interesentus uz tikšanos informatīvajā dienā, kas notiks 2018. gada 9.janvārī plkst. 9.00, Viļānu novada pašvaldības zālē (Kultūras laukums 1A, Viļāni). Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par LEADER programmas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

Pieteikšanās informatīvajai dienai līdz 8. janvārim, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr. 64607183.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) organizē informatīvu semināru par LEADER projektu konkursa 5. kārtu (08.01.2018.-08.02.2018., rīcība 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšana").

 

Pieteikšanās semināram līdz 8. janvārim, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr. 64607183.

 

Darba kārtība ŠEIT

Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība projektu “ Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” (LAD piešķirtais Nr.17-01-AL15-A019.2203-000006).

 

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību Ilzeskalna pagastā, sakārtojot daudzfunkcionālās ēkas teritoriju.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “VIJAMA” īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā iesniegto projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” (Nr.17-01-AL15-A019.2203-000012).

 

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Silmalas pagastā, Štikānu ciematā, sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un personām.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo