• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) īstenots projekts „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 2017/AL15/2/A019.22.02/20.), kas tika atbalstīts Rēzeknes rajona kopienu partnerības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta realizācijas rezultātā Rēzeknes novada amatnieki un mājražotāji ir ieguvuši desmit zaļas nojumes – teltis (3x3m) ar apdruku „Izlolots Rēzeknes novadā” un aprīkojumu, kurā ietilpst divi saliekami galdi un divi saliekami krēsli. Projekta kopējā summa 9000 EUR.

Lasīt tālāk ...

Projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” mērķis ir vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru.

Lasīt tālāk ...

Ir atbalstīts un īstenots Rēzeknes partnerības LAD LEADER programmas ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti”” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000001). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam iegādāti 10 sieviešu un 10 vīriešu tautas tērpu komplekti par kopējo summu 4760 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).Lasīt tālāk ...

2017. gada 28.jūnijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Puderevas vecticībnieku draudzes projekts baznīcas fasādes krāsojuma atjaunošanai, lietus noteku uzstādīšanai un žoga remontam. Projekts “Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama saglabāšana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Projekta mērķis ir atjaunot pagastam nozīmīgu vietējās arhitektūras pieminekli, veicināt Audriņu pagasta iedzīvotājiem svarīgu sabiedrisko un reliģisko tradīciju saglabāšanu, atbalstīt vietējo vecticībnieku kopienu. Audriņu pagasta iedzīvotāju lielākā daļa ir vecticībnieki.

Lasīt tālāk ...

2017.gada 28.jūnijā ir apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 


Projekta mērķis ir uzlabot Audriņu kultūras nama aizkaru sistēmu un nomainīt aizkarus, uzlabot skatuves vizuālo izskatu un nodrošināt labāku pasākumu kvalitāti. Tiks uzlabota arī pasākumu drošība, jo šobrīd esošie skatuves aizkari neatbilst ugunsdrošības prasībām.

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienests apstiprināja Viļānu kultūras nama kolektīva un Viļānu novada pašvaldības izstrādātā projekta “Kur bitis, tī mads” iesniegumu atklātajam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.”


Īstenojot šo projektu, Viļānu kultūras nama deju kopa “Kūmys” iegūs 20 etnogrāfiskus sieviešu un vīriešu tautas tērpu komplektus, ko valkāja Viļānu apkaimes iedzīvotāji 18.-19.gs., lauku kapela “Bumburneicys” un bērnu folkloras kopas “Biteites” tiks nodrošinātas ar tradicionāliem mūzikas instrumentiem – vijoli un cītaru, kas ir nepieciešami kolektīvu kvalitatīvai darbībai un tradicionālā mantojuma saglabāšanai.

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienestā tika atbalstīts projekta iesniegums, saskaņā ar kuru Sociālā atbalsta centrā “Cerība” tiks ierīkota sadzīves prasmju istaba.


Īstenojot šo projektu, SAC “Cerība” piedāvās jaunu pakalpojumu – “Sadzīves prasmju istabu” Pakalpojumu varēs izmantot jaunieši, jaunās māmiņas un citi cilvēki no sociālā riska grupām, lai pilnveidotu savas sadzīves un saskarsmes prasmes.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo