• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”(Nr.17-01-AL15-A019.2203-000004), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Lasīt tālāk ...

SIA “AKRON” 2016.gada 7.novembrī saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 16-01-AL15-A019.2101-000011 “Horizontālā lentzāģa iegāde uzņēmuma SIA “AKRON” attīstībai” apstiprināšanu.


2017.gada aprīlī uzņēmums uzsāka projekta realizāciju. Projekts tiek realizēts ar Rēzeknes rajona kopienu partnerības atbalstu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.1. aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.kārtas projektu konkursa ietvaros.

Lasīt tālāk ...

2017.gada februārī “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināja atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Atklātajā projektu konkursā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldība ar projektu “Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai.”

Lasīt tālāk ...

Kaunatas katoļu draudze ir saņēmusi lēmumu par projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000007 „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” iesnieguma apstiprināšanu.

Projekts atbalstīts “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” (iesniegums reģistrācijas numurs 2017/AL15/2/A019.22.01/8).

Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interaktīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu.

Kaunatas katoļu baznīcā tiks ievietota Latvijas sakrālām celtnēm un Kaunatas pagastam tai skaitā, inovatīvā ierīce - interaktīvais skārienjūtīgais displejs ar vēsturiski informatīvā un izzinoši izglītojošā satura materiālu par baznīcas vēsturi, priesteriem, foto, dokumentālām un vēsturiskām liecībām.

2016.gada aprīlī Kaunatas katoļu baznīcas draudze veica baznīcas ēkas, jumta un bēniņu tehnisko apsekošanu. Būtiskie bojājumi ir konstatēti jumta seguma un karnīzu zonā. Baznīcas jumta segumus veidots no cinkota skārda materiāla, kura nolietojumu speciālisti novērtēja uz 85%-95%. Atsevišķi skārda jumta seguma elementi ir avārijas stāvoklī. Projektā paredzēti baznīcas jumta atjaunošanas darbi: baznīcas esošā vecā skārda seguma demontāža un skārda jumta seguma vienkāršotā atjaunošana kopējā platībā 660m²; tiks uzklāta anti kondensāta plēve jumta aizsardzībai no mitruma un ēkas siltum saglabāšanas efektivitātei.

Projekta kopējo finanšu līdzekļu avoti: publiskais ELFLA finansējums 90% - EUR 27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% - EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro); Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzes līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) EUR 8104,44 apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2019.gada 10.maijam.

Projekta vadītāja Janīna Kairiša,
janina-kaunata@inbox.lv

Viļānu novada pašvaldības Sociālā atbalsta centrā “Cerība” ir īstenots projekts “Sadzīves prasmju istaba”. Projekta ietvaros ir iekārtota SAC virtuves telpa ar sadzīves tehniku un mēbelēm.

 

Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pakalpojumus Viļānu novadā, nodrošinot SAC “Cerība” ar materiāli tehnisko bāzi (sadzīves tehniku un mēbelēm), kā rezultātā mazaizsargātām personām tiks sniegta iespēja pilnveidot sadzīves un saskarsmes prasmes.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un uz doto brīdi tiek īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000005 „Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”, kas tika atbalstīts „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. kārtas konkursā.


Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus Sakstagala pagasta folklorai kopas “Kolnasāta” vajadzībām, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un iedzīvotāju iniciatīvu attīstību ceļā uz Latvijas simtgadi.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo