• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 2017. gada 5. oktobrī plkst. 14.00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) organizē informatīvu semināru par LEADER projektu konkursa 4. kārtu (25.09.2017.-25.10.2017.). 

 

Pieteikšanās semināram līdz 4.oktobrim, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr. 64607183.

 

Darba kārtība ŠEIT

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu ar kopējo finansējumu 156 477,44 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 25. septembra līdz 2017.gada 25. oktobrim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” (M2) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks SVVA Stratēģijas M2 Rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.).

  

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība:

 

Rīcības atbalsta apmērs : 156 477,44 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts).

Lasīt tālāk ...

Klāt rudens ar bagāto krāsu, smaržu un garšu buķeti. Sanesīsim, savedīsim to visu Rēzeknes novada Maltā, kur  7. oktobrī plkst. 12.00 sāksies tradicionālais Rudens tirgus Borovajā. Šogad tā ietvaros Maltā notiks arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš “Lobs lobam”, kas nu jau ir kļuvis mobils un ceļo pa Rēzeknes novada pagastiem.  

 

Tirgus ir tā vieta, kur cilvēkiem satikties, parunāties, iepazīties, uzzināt ko jaunu un protams pirkt un pārdot. Arī Maltā (senāk — Borovajā) tirgojās. Lai šis prieks dubultotos, pacentīsimies radīt seno tirgus noskaņu kā Borovajas laikos, kur satikās dažādi cilvēki, kultūras, katra ar savām muzikālajām krāsām, kulinārajām īpatnībām un garšām. Rēzeknes novada mājražotāju un amatnieku tirdziņš “Lobs lobam”. Seno tirgus noskaņu ar muzikālajām krāsām, kulinārajām īpatnībām un garšām veidos Dagdas baltkrievu kultūras biedrības folkloras ansamblis “Akolica”, Rēzeknes ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis “Vodograj”, Daugavpils ebreju kopienas kolektīvs “MAZEL TOV”, Griškānu čigānu vokālais ansamblis “Čarger” un pašmāju kolektīvi.

 

Šajās dienās vairākos Rēzeknes novada pagastos notiks fotoplenērs “Rudens mozaīka”, fotogrāfi no visas Latvijas viesosies arī Maltā, lai iemūžinātu pagasta ievērojamās vietas un cilvēkus.

 

Pārdevēji, mājražotāji, amatnieki mīļi lūgti ar visa veida produkciju un izstrādājumiem pieteikties tirdzniecībai zvanot pa tel. 26117782 /Elīna, Maltas KN vadītāja/, vai rakstot uz e-pastu elinaprusaka@inbox.lv.

Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros ir īstenots projekts "Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem" Nr. 17-01-AL15-A0192202-000023. Projekta īstenošanas rezultātā Griškānu PII “Sprīdītis” bērniem un pedagogiem ir iegādāti 8 meiteņu, 8 zēnu un 8 sieviešu tautas tērpu komplekti, par kopējo summu 4624 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit četri euro). Projekta publiskais finansējums ir 4161,60 EUR un Griškānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 462,40 EUR.


Līdz šīm Griškānu PII “Sprīdītis” audzēkņi un pedagogi visos kultūras pasākumos uzstājās pašdarinātos apģērbos, kas ,diemžēl, neatbilda mūsdienu mākslinieciskās pašdarbības stingrajām prasībām. Realizējot projektu Griškānu pagasta bērni un pieaugušie ir ieguvuši jaunus, skaistus tautastērpus. Tautastērpu komplektā meitenēm un sievietēm ietilpst: brunči, garais krekls, priekšauts, galvas lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa. Savukārt, zēnu komplektā ietilpst: bikses, krekls, kakla lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa.

Lasīt tālāk ...

21. septembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā pasākumā (forumā), kas notika Iecavas novadā 21.-22. septembrī. Pasākuma laikā apskatītas sekojošas tēmas: LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process.

 

Lasīt tālāk ...

Šī gada septembrī apritēja desmit gadu kopš biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) dibināšanas sapulces, kas tika sasaukta 2007. gada 19. septembrī. Partnerība darbojās toreizējā Rēzeknes rajona teritorijā, un šobrīd tā ietver Rēzeknes novada un Viļānu novadu teritorijas.

 

Darbības laikā ir gan turpinātas iesāktās iniciatīvas, gan īstenotas jaunas idejas, taču Partnerības mērķis ir palicis nemainīgs – sekmēt teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo labklājību, sniedzot iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt LEADER programmas Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes rajona kopienu partnerība projekta Nr. 16-00-A019.400-000011 ietvaros organizē Rēzeknes un Viļānu novadu mājražotājiem, amatniekiem, mazajiem uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem divu dienu informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumu projektu ideju ģenerēšanai, sadarbības veicināšanai „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens: 28.09.2017.-29.09.2017. uz Gulbenes novada partnerības “SATEKA” teritoriju, lai iepazītos ar tās aktīvajiem lauku uzņēmējiem un LEADER projektu īstenotājiem.

 

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

 

Plašāka informācija tālr.: 26363497 vai info@rezeknespartneriba.lv.

 

Pieteikšanās līdz 26.septembrim vai tikmēr, kamēr ir pieejamas vietas, aizpildot anketu ŠEIT

 

BRAUCIENA PROGRAMMA

 

 

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo