• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtas ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram”(Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/12).

Lasīt tālāk ...

Īstenojot LEADER projektu Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000024, Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvam “Troks voi!” tika iegādāti jauni tautas tērpi.


Nautrēnu pagasta JDK “Troks voi!” tika izveidots 2012. gadā. Kolektīva izveides mērķis – dažādot laukos dzīvojošo un strādājošo jauniešu saskarsmes un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt tautas garīgā mantojuma saglabāšanu. Kolektīva pastāvēšanas laikā aktīvi koncertējam un piedalāmies dažādos pasākumos gan savā pašvaldībā, gan arī ārpus – sadančos, skatēs, novada dienās.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu „Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam” (LAD piešķirtais Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006) LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 2.kārtas ietvaros. 2017.gada 30.jūnijā Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu Nr.01.6-11/17/106-e par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Lasīt tālāk ...

inline hokejs 2011 2 162017.gada oktobrī Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta brīnišķīga projekta īstenošana – inline hokeja laukuma pamatnes izbūve. Topošajā laukumā projekta realizācijas gaitā paredzēts izveidot līdz šim gan Rēzeknes novada, gan Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu - inline hokeja laukumu un iegādāties aprīkojumu inline hokejam.

 

Latvijā inline hokeja laukumi ar speciāli šim sporta veidam paredzēto segumu atrodas Olainē, Jelgavā, Rīgā un Jūrmalā. Latgalē ir daudz hokeja laukumu, kur spēlē hokeju vienu, maksimums divus mēnešus gadā, savukārt šis laukums būtu «aktīvs» vismaz 6 mēnešus gadā. Uz šī laukuma seguma (Stilmat outdoor inline) var nodarboties ar jebkuru sporta veidu, bet primāri segums ir paredzēts skrituļslidošanai un inline hokejam: ziemas apstākļos tas ir izmantojams kā standarta hokeja laukums, pa kuru spēlētāji pārvietojas ar slidām, apstākļos, ja ledus seguma nav, spēlētāji pa laukumu parvietojas ar skrituļslidām. Laukums ir izmantojams skrituļslidošanai, handbolam, florbolam u.t.t. Laukums ir piemērots un uz tā var spēlēt arī cilvēki ratiņkrēslā.

Lasīt tālāk ...

2017.gada februārī Rēzeknes novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi trīs projektus LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 2.kārtas ietvaros. Vērēmu pagasta pārvalde informē, ka projekti ir apstiprināti un ir uzsākts darbs pie to īstenošanas.

Lasīt tālāk ...

Biedrība PROMALIJA īstenoja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā” (Nr.17-01-AL15-A019.2203-000009).


Realizējot projektu, tika iegādāti: veļas mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, gludeklis ar gludināmo dēli, šujmašīna.


Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: uzlabot sociālo situāciju laukos, izveidojot sociālo istabu, ir pieejama veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un apģērbu labošanas pakalpojums, kas domāts sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, ilgstošiem bezdarbniekiem, u.c. Kantinieku pagastā. Sociālās istabas izveide nodrošina bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli mazaizsargātām grupām bagātināt sociālo dzīvi.

Lasīt tālāk ...

28.11.2017. biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padome ir apstiprinājusi atklātā ceturtās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015-2020), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.

 

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par aktivitāti!


Rīcības 2.2. projektu pieteikumu rindojums

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo