• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Līdz ar pavasara ienākšanu Latgalē atsākusies rosība gan dabā, gan lauku cilvēku ikdienā, un biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” arī uzsākusi aktīvu darbu pie Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA LEADER programmas ietvaros. Šī gada martā un aprīlī biedrība rīkoja informatīvus seminārus Rēzeknē un Viļānos, kurus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēku, kas interesējās par atvērtā projektu konkursa iespējām. Martā biedrība ir izsludinājusi projektu konkursu uzņēmējdarbības un sabiedriska labuma projektiem šādās rīcībās: 1.1. „Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana” un 2.1. „Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar kopējo pieejamo publisko finansējumu EUR 650 000. 

Lasīt tālāk ...

Semināros tiks sniegta informācija par SVVAS 2014.-2020.gadam (Rēzeknes un Viļānu novadiem) mērķiem un rīcībām, vērtēšanas kritērijiem un ministru kabineta noteikumiem, kas saistīts ar projektu iesniegumu sagatavošanu, t.sk. būvniecības procesa realizācijai nepieciešamajiem dokumentiem un prasībām.
Projekta iesniedzēji, kuri plāno uzsakāt vai attīstīt uzņēmējdarbību LEADER programmas ietvaros, tiks informēti par valsts atbalsta programmas Altum aizdevumu iespējām.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta konkursa iesnieguma pieņemšanu 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Lasīt tālāk ...

2016.gada 19.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-7/5/2016 „Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu”. Ar šo lēmumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izstrādātājai Rēzeknes un Viļānu novadu attīstības stratēģijai ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1 699 096,93 EUR apmērā.

Projektu konkursu izsludināšana tiek plānota marta vidū, bet projektu pieteikumu pieņemšana notiks no aprīļa vidus līdz maija vidum.

Lasīt tālāk ...

Šī gada 4.februārī biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” tikās ar Zemkopības ministrijas izveidoto SVVA stratēģijas komiteju un iepazīstināja ar izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējo attīstības stratēģiju. Ar stratēģijas projektu var iepazīties šeit.

Projektu konkursu izsludināšana un projektu pieņemšana sāksies pēc tam, kad stratēģiju apstiprinās komiteja. Līdz ar to pavisam drīz tiks izsludinātas projektu pietiekšanās kārtas.

Lasīt tālāk ...

Laika periodā no 05.11.15. līdz 19.11.15. biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” aicina visus interesentus iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam sagatavoto projektu un izteikt savus priekšlikumus.

Apspriešanas sanāksme notiks 12.11.2015. plkst. 13:00 Rēzeknes novada domes konferenču zālē (Atbrīvošanas aleja 95A).

Lasīt tālāk ...

2015.gada 30.septembrī notika stratēģijas izstrādes darba sanāksme, kuru apmeklēja 46 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji. Sanāksmes laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbību, stratēģijas izstrādes posmiem un darbību īstenošanas iniciatīvām (vietējās ekonomikas stiprināšanas un vietas potenciāla iniciatīvām).

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo