• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Afisa_apmacibas_biedriem_21.06.2016Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) organizē vēl nebijušas apmācības biedru kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei.
Ņemot vērā biedru interesi par projektu vadības prasmju pilnveidi un jaunu zināšanu apguvi, balstoties uz saņemtajiem aptaujas anketu rezultātiem, piedāvājam biedriem iespēju piedalīties vienas dienas apmācību seminārā „Projektu vadīšanas pamati un projektu komandas vadīšana”, kas notiks šī gada 21. jūnijā plkst. 09.30 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" un aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra".

Rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" tika iesniegti 15 projekti, rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra" 37 projekti, kopā - 52 projekti.

Sīkāka informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Lūdzam projektu iesniedzējus, kas plāno iesniegt pieteikumu UZŅĒMĒJDARBĪBAS jomā papīra formātā, ārējā datu nesējā papildus projekta iesnieguma elektroniskajai versijai pievienot arī ieskenētu aizpidītu un parakstītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, ko mums sistēma lūdz pievienot kā obligātu dokumentu.

Lasīt tālāk ...

Lauku eksporta klubu izveides iniciatīvu šomēnes aizsāka “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) un “Latvijas Lauku forums” (LLF) ar Deivida Berija (David Berry) iniciatīvu, lai iedrošinātu esošos un topošos reģionu uzņēmējus domāt par savas produkcijas eksportu.

 

Lauku eksporta klubu iniciatīva darbojas divos līmeņos – nacionālajā un reģionālajā. Nacionālajā līmenī tā ir vadības grupa, kurā iesaistījušies dažādu organizāciju, institūciju un uzņēmumu pārstāvji, kas brīvprātīgi strādā ciešā sadarbībā, lai kopīgi katrs savas kompetences ietvaros sniegtu atbalstu uzņēmējiem ārpus Rīgas. Reģionālajā līmenī ir izveidotas koordinatoru grupas. Tajās darbojas LLKC reģionālie pārstāvji un vietējās rīcības grupas, kā arī citi vietējās attīstības veicinātāji.

Lasīt tālāk ...

Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir 20.maijs! Tos, kas plāno iesniegt projektu papīra formātā, lūdzam rēķināties ar mūsu darba laiku!

Aicinām savlaicīgi sagatavot iesniedzamos dokumentus, tos atbilstoši noformējot saskaņā ar projektu iesniegumu noformēšanas prasībām.

Projektu iesniegumi iesniedzami trīs veidos: divos parakstītos papīra eksemplāros ar identisku elektronisko versiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniski parakstot un nosūtot uz lad@lad.gov.lv. Lasi vairāk šeit!

Seminars apmacibas zaleŠī gada 19.un 20.aprīlī, atklājot projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu, biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkoja apmācību seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem „LEADER projektu vadība un ieviešana”. Apmācībās kopā piedalījās vairāk nekā 64 cilvēki, tostarp uzņēmēji, biedrības, pašvaldību pārstāvji, reliģiskas organizācijas un tie, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību. 

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo