Pateicoties „Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam projektu konkursam Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012 “Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas 1.-3. klašu un 8.-9. klašu tautas deju kolektīviem”.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts tautas tērps, tajā skaitā meiteņu svārki (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12 gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu vilnas zeķes (9 gab.).

 

Projekta realizācija sniegs sabiedrībai guvumu vairāku gadu garumā, sekmēs tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Maltas vidusskolā, Maltas pagastā un apkārtējā teritorijā, uzlabojot starppagastu sadarbību, dažādu paaudžu komunikāciju, kā arī veicinās apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras norisēs un amatiermākslas kolektīvos.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5151,15, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 4500,00. Līdzfinansējumu EUR 651,15 nodrošinās pašvaldība.

 

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē