Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” projekta pieteikumu “Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas1.-3.klašu    un 8.-9.klašu tautas deju kolektīviem” (Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

 

Maltas vidusskolā dejo skolēni no 1. līdz 12. klasei. 1.-3. klašu dejotāji piedalās galvenokārt skolas pasākumos, jo nav atbilstošu tērpu, lai varētu uzstāties ārpus skolas, tajā skaitā skatēs, kur ir strikti kritēriji tautas tērpiem, tie ir šūti vairāk nekā pirms 20 gadiem un pilnīgi neatbilst skatuves etiķetei un kultūrai. Savukārt vecāko klašu kolektīva dalībnieki ir aktīvi dejotāji, kuri piedalījušies dažādu mērogu pasākumos arī ārpus skolas. Skolēni aug, līdz ar to esošie tērpi ir novecojuši, nolietojušies un nav atbilstoši dalībnieku augumam. Jaunu tautas tērpu iegāde uzlabos deju kolektīvu vizuālo tēlu un dos iespēju nest gan sava kolektīva, gan skolas, gan pašvaldības vārdu visā Latvijā, regulāri piedaloties dažādos pasākumos, skatēs un festivālos.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties tautas tērpu, tajā skaitā meiteņu svārki (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12 gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu vilnas zeķes (9 gab.).

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5151,15 no kurām publiskais finansējums ir EUR 4500,00. Līdzfinansējumu EUR 651,15 nodrošinās pašvaldība.

 

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"