Meitu tērpi 600 x 450Īstenojot projektu „Promenāde” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000030), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, Vērēmu pagasta tautas nama vajadzībām ir tapusi 20.gadsimta sākuma pilsētnieku stila tērpu kolekcija.


Kolekcijas autore ir modes dizainere Velga Krukovska. Kolekcija ietver 10 sieviešu un 8 vīriešu tērpu ansambļus, kas ir papildināti ar laikmetam atbilstošām galvassegām.


Projekta 2.kārtā tiks iegādāts inventārs pašdarbības kolektīvu vajadzībām un tautas nama organizēto pasākumu materiāli-tehniskās bāzes papildināšanai.


Projekta “Promenāde” mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos Rēzeknes novada Vērēmu pagasta pašdarbības kolektīvu un interešu grupu organizētajās kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs, rosinot pašdarbības kolektīvu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.


Projekta kopējās izmaksas ir 6805,84 EUR. No tām attiecināmās izmaksas, kurām tiek plānots LEADER finansējums 90% apmērā ir 6125,25 EUR. Projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 680,58 EUR nodrošina Vērēmu pagasta pārvalde.


Projekta realizācijas termiņš ir no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 26.februārim.

 

Projektu īsteno biedrība “Lobs lobam”

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc