stiga 600 x 600Biedrība „Orientēšanās klubs “Stiga”” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Rēzeknes novada dabas potenciāla izmantošana iedzīvotāju brīvdabas veselīga dzīvesveida, aktīvās atpūtas un tautas sporta pasākumu nodrošināšanai””.

 

Orientēšanās klubs “Stiga” ir veiksmīgi realizējusi projektu, iegādājoties elektroniskās atzīmēšanās sistēmu “SPORTIdent” un orientēšanās sacensību inventāru, lai paplašinātu aktīvās atpūtas iespēju klāstu Rēzeknes novadā un nodrošinātu tautas seriāla “Ezerzeme” norisi. Tāpat projekta ietvaros tika uzzīmētas divas orientēšanās kartes “Malta” un “Janapole” kopumā 5 kvadrātkilometru platībā, kas radīs pamatnosacījumos turpmākai orientēšanās sporta attīstībai Rēzeknes novadā.

 

Projekta mērķis - nodrošināt jaunas vietējā dabas potenciāla aktivizēšanas un integrētas veselīga dzīvesveida, aktīvās atpūtas un tautas sporta brīvā dabā pakalpojuma infrastruktūras izveidi kvalitatīvas un labiekārtotas dzīves vides pilnveidošanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem, kas ļautu regulāri vienas sezonas laikā realizēt vismaz 10 aktīvās atpūtas pasākumus brīvā dabā, iesaistot vismaz 500 iedzīvotājus.

 

Sabiedriskā labuma projekta „ Rēzeknes novada dabas potenciāla izmantošana iedzīvotāju brīvdabas veselīga dzīvesveida, aktīvās atpūtas un tautas sporta pasākumu nodrošināšanai” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 6988.00 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 698.80 - biedrības Orientēšanās klubs “Stiga” finansējums, 90% jeb EUR 6289.20 - pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

 

Projekta vadītājs Matīss Ratnieks

 

 

Logo rakstiem 600 x 89