fiz slodze t2017. gada augustā tika uzsākta projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” ar mērķi veikt sportistiem padziļinātu veselības pārbaudi ar slodzes testiem kvalificēta speciālista vadībā.


Projekta 1. posmā tika iegādāta specializētā aparatūra – laktāta aparāts, elektrokardiogrāfs, spēka dinamometrs, izelpas maksimumplūsmas mērītājs, pulsa oksimetrs, asinsspiediena mērītājs, elektriskie svari un līdzsvara platforma.


Savukārt projekta realizācijas 2. posmā, kurš ilga no 2018. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim, sporta ārsts un fizioterapeits Rēzeknes novada sportistiem veica padziļinātās profilaktiskās veselības pārbaudes. Pārbaužu rezultātā tiek novērtēta svarīgāko cilvēka organisma sistēmu darbība – sirds-asinsvadu, elpošanas, balsta-kustību darbība miera, slodzes un pēcslodzes režīmā.


Projekta realizācija norisinājās ELFLA LEADER programmas pasākuma “19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizētā projektu konkursa ietvaros rīcībā “2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”. Attiecināmās izmaksas sastādīja 19423,61 Euro, no kurām publiskais finansējums 17481,25 Euro un līdzfinansējumu 1942,36 Euro nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola. Projekta realizācija notiek telpā, kura atrodas blakus Maltas vidusskolas sporta zālei.


Projekta vadītāja Arnita Poiša

 

 

Logo rakstiem 600 x 89