SilmalasRēzeknes novada pašvaldība īstenoja ELFLA projektu “Lai skaisti skan Silmalas Kultūras nams”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000055, kas atbalstīts biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

 

Projekta mērķis bija Silmalas pagasta kultūras dzīves attīstīšana un popularizēšana pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskās iniciatīvas un iespējas pagasta un novada mēroga kultūras pasākumu organizēšanai un vadīšanai, iegādājoties profesionālo apskaņošanas aparatūras komplektu.

 

Aktu zāles aprīkošana ar profesionālu skaņu aparatūru – tas ir liels solis Silmalas KN materiālās bāzes uzlabošanā. Lauku teritorijās kultūras nams ir galvenā vieta, kur iedzīvotājiem tiek nodrošināta izglītojoši kulturāla brīvā laika pavadīšana. Lai veicinātu Silmalas pagasta kultūras pasākumu norisi, projekta ietvaros tika iegādāts apskaņošanas aparatūras komplekts no: 2 skandām, 2 sabvūferiem, statīva skandām, mikšerpulta un 11 skaņas vadiem.

 

Aktu zālē notiekošo pasākumu kvalitatīva apskaņošana uzlabos visu pagasta un novada mērogā pasākumu kvalitāti un līdz ar to arī apmeklētību, tādējādi arī novadā organizēto pasākumu kvalitāti kopumā. Projekta kopējā summa sastāda EUR 6700,00, t.sk. ELFLA finansējums-6030,00 EUR (90%), Silmalas pagasta pārvaldes finansējums-EUR 670,00 (10%).


Projekta vadītāja,
Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste
Jevģēnija Grišuļonoka

 

 

Logo rakstiem 600 x 89