velga1 600 x 450Kopš šī gada marta biedrība “Lobs lobam” realizēja apmācību projektu „Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000049), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Projekta ietvaros katram interesentam bija iespēja paplašināt savas zināšanas par modi un apģērbu ilgtspējīgas vides un dabai draudzīgas resursu izmantošanas kontekstā, uzzināt un iemācīties savā ikdienā ievērot “zaļā dzīvesveida” principu “Reduce. Reuse. Recycle”, kura būtība ir samazināt atkritumu skaitu, pēc iespējas pārstrādāt un izmantot atkārtoti lietas, kuras mums vairs nav vajadzīgas vai ir zaudējušas savu funkcionalitāti, kā arī apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “VelgaCode” autores Velgas Krukovskas vadībā.


Nodarbības notika Vērēmu pagasta tautas namā, Vērēmu pamatskolā, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskola, Ozolaines pagasta tautas namā, Dricānu pagasta jauniešu centrā “Kukuži”, Bērzgales pagasta tautas namā un lektores darbnīcā.


Projekta īstenošanas laikā no 2018.gada 5.aprīļa līdz 2018.gada 13.oktobrim pavisam kopā tika novadītas 128 nodarbību stundas – 8 stundas lekcijas, 120 stundas – praktiskās nodarbības. Kopumā nodarbībās par otrreizēju materiālu pārstrādi projekta laikā reģistrēti 236 interesenti vecumā no 9 līdz 76 gadiem.


Pateicamies ikvienam interesantam par aktīvu līdzdalību apmācībās un biedrībai “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales RLP par iespēju īstenot projektu.

 

Projekta koordinatore
Ilga Smane

 

 

Logo rakstiem 600 x 89