uzbrauktuve feldseru punkts 600 x 450Augusta beigās tika pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" LEADER projektu konkursā atbalstītā Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana. Projekta ietvaros tika ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos), māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā teritorija.


Pandusa ierīkošanas darbus veica SIA “Inteco Wood”.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3 897.23. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 3507.50, pašu līdzfinansējums, kurš tika segts no Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem, ir EUR 389.72.

 

Ziņu sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem (15.04.-15.05.2019.) https://t.co/Gd5eZ7SrwI
RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn