volejbola treninmasina 450 x 600Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola Bērzgales pagastā realizēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu Nr.17-01-AL15-A019.2202-000053 “Volejbola treniņmašīnas iegāde treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola spēlētājiem”.

 

Projekta ietvaros ir iegādāta volejbola treniņu iekārta WINSHOT 1500, kas atradīsies Bērzgales pamatskolas sporta zālē. Volejbola treniņmašīna palīdzēs pilnveidot un attīstīt volejbola prasmes gan Rēzeknes novada pašvaldības BJSS volejbola audzēkņiem, gan citiem Rēzeknes novada volejbola spēlētājam.

 

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 7000,00, no kurām publiskais finansējums ir EUR 6300,00. Līdzfinansējumu EUR 700,00 nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola.

 

Projekta vadītājs Oļegs Žukovs

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem (15.04.-15.05.2019.) https://t.co/Gd5eZ7SrwI
RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn