Ir realizēts Viļānu invalīdu biedrības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātā projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts „Sociālo un veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Viļānu novada invalīdiem un pensionāriem” (17-01-AL15-A019.2203-000008).

 

Cilvēkiem ar invaliditāti, kustību, funkcionāliem traucējumiem ir iegādāta masāžas kušete, masāžas krēsls, datorkomplekts, multifunkcionālā iekārta un projektors ar ekrānu ar mērķi nodrošināt Viļānu novada invalīdiem un pensionāriem sociālos un veselības pakalpojumus.


Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 5757,15, no kurām publiskais finansējums ir EUR 5181,43, līdzfinansējums ir EUR 575,72.

 

Informācija sagatavota: 25.06.2018.

 

Logo rakstiem 600 x 89