aizkariIr realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātā projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts „Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000041).

 

Pušas Tautas namam ir iegādāti un uzstādīti skatuves audumi, skatuves priekšgaismas un gaismas (6 prožektori).

 

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 6988,58 no kurām publiskais finansējums ir EUR 6289,72. Līdzfinansējumu EUR 698,86 nodrošināja pašvaldība.

 

 

 Projekta vadītāja Mārīte Šadurska

 

 

RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība sveic Latvijas valsts simtgadē! https://t.co/l5l7AIYoEI
RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc