Lendzi kn kresli 600 x 400Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātā projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts „Skatītāju krēslu iegāde Lendžu kultūras namam” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000051).

 

Projekta ietvaros Lendžu kultūras namam tika iegādāti 21 skatītāju krēslu komplekti ar 84 skatītāju vietām. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2018.gada 13.februārī. Projekta realizācija plānota līdz 2018.gada 28.decembrim.

 

Krēslu piegādi saskaņā ar noslēgto līgumu veica UAB “JS BALTIC” šī gada aprīlī. Krēslu komplekti jau ir uzstādīti Lendžu kultūras nama zālē un gaida skatītājus.

 

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 6890,13, no kurām publiskais finansējums ir EUR 6201,12. Līdzfinansējumu EUR 689,01 nodrošina pašvaldība.

 

 

Informāciju sagatavoja lietvede Silvija Kipļuka

info@lendzi.lv, tel.64644726

 

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

 

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs