Biedrība „Lādiņš” ir uzsākusi realizēt projektu „Deju pinu latvju tautas vainagā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Biedrības „Lādiņš” projekts akceptēts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” SVVA Stratēģijas M2 rīcības “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros.


Projekta mērķis ir veicināt latviešu tradīcijām atbilstošu tautas tērpa popularitāti un sekmēt dejas koptradīciju uzturēšanu un attīstību jauniešu deju kolektīvā “Vīmyns”, tiem nodrošinot Alsungas tērpu pieejamību, tuvojoties Latvijas simtgades svētkiem un JDK “Vīmyns” kolektīva desmitgadei 2018. gadā.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4998.51. Publiskais finansējums EUR 4498.66, Feimaņu pagasta pārvaldes līdzfinansējums – EUR 499.85.


Alsungas tautas tērpus izgatavos un piegādās SIA „Musturi” līdz 2018. gada 1. novembrim.

 

Biedrības „Lādiņš” valdes priekšsēdētājs Guntis Tjarvja

 

 

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc