Rutuli 600 x 397Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””(Nr.17-01-AL15-A019.2202-000043), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Kopš pastāvēšanas brīža deju kolektīvam “Rutuļi” ir nomainījies dejotāju sastāvs, kolektīvs kļuvis gados jaunāks, enerģiskāks, taču esošie tērpi ir novecojuši, nolietojušies un nav atbilstoši jaunu dalībnieku augumam. Pateicoties projektam tiks iegādāti: vīriešu krekli (10 gab.), vestes (10 gab.), bikses (10 gab.), mēteļi (10 gab.), kā arī sieviešu blūzes (10 gab.), vestes (10 gab.) un galvas auti (10 gab.). Jaunu tautas tērpu iegāde uzlabos deju kolektīva vizuālo tēlu un veicinās tradicionālās kultūras saglabāšanu.


Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5 000, no kurām publiskais finansējums ir EUR 4 320. Līdzfinansējumu EUR 680 nodrošinās pašvaldība.


Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368.

 

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs