orientesanas 600 x 450Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu „Rēzeknes novada dabas potenciāla izmantošana iedzīvotāju brīvdabas veselīga dzīvesveida, aktīvās atpūtas un tautas sporta pasākumu nodrošināšanai” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202.00054), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.


Pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma 2016. gada beigās Rēzeknes apkārtnē tika atjaunota orientēšanās kustība, pateicoties vietējo entuziastu, kā arī Orientēšanās kluba “Stiga” un Latvijas Orientēšanās federācijas atbalstam. Tā 2016. un 2017. gadā tika organizēts tautas orientēšanās seriāls “Ezerzeme”, sniedzot iespēju visu vecumu un visu fiziskās sagatavotības līmeņu dalībniekiem no Rēzeknes novada apkaimes iepazīties ar orientēšanās sportu.


Orientēšanās seriālā “Ezerzeme” 2017. gadā 10 kārtās vidēji startēja startēja 50 dalībnieki, lielāko skaitu sasniedzot Pasaules orientēšanās dienai veltītajā pasākumā Ančupānu mežā (100 dalībnieki). Pasākumu apmeklēja novada iedzīvotāji, kas ar orientēšanoas nodarbojas pirmo reizi, izrādot interesi piedalīties līdzīgās aktivitātēs arī turpmāk.


Realizējot projektu, tiks novērsti būtiski šķēršļi tālākai un daudz plašākai sabiedrības iesaistei veselīga dzīvesveida veicināšanas aktivitātēs Rēzeknes novadā, jo, iegādājoties nepieciešamo inventāru un komponentes elektroniskā pasākuma dalībnieku pieteikšanās, reģistrācijas, laika uzskaites un pasākuma organizācijas sistēmai, kā arī veicot ieguldījumus Rēzeknes novada Maltas un Janopoles vietējo apkaimju infrastruktūras izveidei specializēto orientēšanās karšu veidā, būs iespējams piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu un attīstīt jaunu un sabiedrībā pieprasītu pakalpojumu piedāvājumu, piemēram, rogainingu, taku skriešanu, nūjošanu un slēpošanu.

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs