oie 13209177a8FCPUGSekojot Dekšāres pagasta jauniešu iniciatīvai, 2017. gada sākumā Viļānu novada Dekšāres pagastā tika izveidots jauniešu deju kolektīvs. Dejošana kolektīvā uztur dzīvu saiti ar dzimto pusi tiem jauniešiem, kuri jau pabeiguši Dekšāru pamatskolu un aizgājuši mācīties tālāk. Daudzi no viņiem atzīst, ka dejošana ir atraktīvs brīvā laika pavadīšanas veids. Gandrīz visi kolektīva jaunieši ir dejojuši Dekšāru pamatskolas deju kolektīvā jau no 1. klases, pabijuši divos Dziesmu un Deju svētkos. Tāpēc jauna repertuāru apgūšana viņiem nesagādā problēmas.


Tautas tērpu iegāde projekta ietvaros nodrošinās Dekšāres pagasta jauniešu kolektīva darbību, īpaši piedaloties skatēs, Dziesmu un Deju svētkos, sadančos un citos kultūras pasākumos. Kolektīvs godam varēs kuplināt Viļānu novada svētkus un nest Dekšāres un Viļānu novada vārdu Latvijā.


Pirmais pasākums, ko jaunieši ar nepacietību gaida, ir "Vārda ielīgošana!". Projekta ietvaros tiks slēgti līgumi par tautas tērpu izgatavošanu. Kamēr meistari darinās tērpus, tikmēr jaunieši radoši domās par kolektīva vārdu, kuru plānots ielīgot Jāņu dienā Dekšāres pagasta estrādē.


Projekta pieteikums tika atbalstīts Lauku atbalsta dienesta (LAD) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.


Kopējās projekta izmaksas veido EUR 4951.32, tai skaitā Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 495,13 EUR.

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs