Viļānu novada pašvaldība ir sekmīgi uzsākusi projekta “Viļānu novada projekcija” īstenošanu, kas iesniegts un apstiprināts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ELFLA LEADER projekta konkursa ietvaros. Projekta pieteikums tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


Projekts tiks īstenots sešu mēnešu garumā. Tā ietvaros drīzumā tiks noslēgti līgumi par lāzertehnoloģijas projektora un nolaižama ekrāna piegādi un uzstādīšanu Viļānu kultūras namā, kā arī tuvās distances projektora, statīva ekrāna un portatīvā datora iegādi Viļānu novadpētniecības muzeja vajadzībām.

 

Pateicoties iegādātajai multimediju aparatūrai Viļānu kultūras nama un Viļānu novadpētniecības muzeja darbinieki sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, izglītības iestādēm, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju ilgtermiņā plāno organizēt nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa pasākumus, izstrādājot kultūras pasākumu programmu un organizējot muzejpedagoģiskās stundas: „Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu animācijas darbu pirmizrāde” Viļānu kultūras nama lielajā zālē, pasākums „Caurskatot viļānieša V.Utināna videoarhīvus „Viļāni no Atmodas laikiem līdz mūsdienām””, muzejpedagoģiskās stundas Viļānu novadpētniecības muzejā, izmantojot Nacionālā muzeju krājumus, atspoguļojot poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas pētniecisko darbu.


Projekta rezultātā Viļānu novada pašvaldība Viļānu novada iedzīvotājiem un viesiem spēs piedāvāt pilnvērtīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu pakalpojumu klāstu.


Kopējās projekta izmaksas veido EUR 7205.80, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 6300.00.

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs