• Autumn3

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātajā LEADER projektu konkursā iesniegtais projekts „Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000041).

 

Projekta īstenošanā Pušas Tautas namam paredzēts iegādāties un uzstādīt skatuves audumus, skatuves priekšgaismas un gaismas (6 prožektori).

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6988,58 no kurām publiskais finansējums ir EUR 6289,72. Līdzfinansējumu EUR 698,86 nodrošinās pašvaldība.

 

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 19. februārī Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 29. jūnijam.

 

Projekta vadītāja Mārīte Šadurska

 

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE