• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

LPKS “Viļāni” tiek attīstīta saimnieciskā darbība

 

Bērzgalē uzsākta kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana

 

Puderovas vecticībnieku lūgšanu nams tiks atjaunots par Eiropas fondu līdzekļiem

 

Audriņu Kultūras nama skatuvei tiks pašūti jauni aizkari

 

Sarkaņu baznīcā tiks restaurētas iekštelpas

 

Uzsākta projekta "Dzīvosim zaļi!" realizācija

 

"SKONAI" dziedātājiem būs jauni tērpi un koncertaprīkojums

 

Viļānos tiks ierīkots aktīvās atpūtas laukums

 

Sociālā atbalsta centrā “Cerība” ierīkos sadzīves prasmju istabu

 

Jauna koncertprogramma “Kur bitis, tī mads” un etnogrāfiskie Viļānu apkaimes tautas tērpi

 

Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”

 

Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti”

 

„Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”

 

Ilzeskalna jauniešu centram tiks iegādāts LEGO robotikas aprīkojums

 

Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā

 

Inventāra iegāde Pušā

 

F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” infrastruktūras uzlabošana

 

Jauna pirts pakalpojuma izveide

 

Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”

 

Sadzīves prasmju istaba Viļānos

 

Atbalstīts projekta iesniegums par Kaunatas baznīcas jumta remontu

 

Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Feimaņu KN

 

SIA AKRON īsteno LEADER projektu un paplašina savu darbību

 

Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums Maltā

 

Āra trenažieru laukuma ierīkošana Maltā

 

Tautu tērpu iegāde Griškānos

 

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Dricānos

 

Biedrības "Odziņa" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Sokolku pagastā

 

Biedrība “Silmalieši” īstenoja tērpu iegādes projektu

 

Feimaņos realizēts ELFLA projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”

 

Maltā realizēts ELFLA projekts “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”

 

Pabeigta Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošana

 

Vērēmos īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”

 

Izveidota sociālā istaba Kantiniekos

 

LEADER projektu īstenošana Vērēmu pagastā

 

Inline hokeja laukuma izveide Makašānos

 

Lendžos iegādāti tautu tērpi un digitālās klavieres

 

Nautrēnos īstenots LEADER projekts tērpu iegādei

 

Pušā īstenots LEADER projekts inventāra iegādei

 

Silmalas pagastā ieviesti jauni sociālie pakalpojumi

 

Realizēts projekts par sociālo pakalpojumu uzlabošanu Ilzeskalna pagastā

 

Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”

 

Viļānieši ar LEADER atbalstu gatavojas Viļānu pilsētas 90. jubilejai

 

Rēzeknes novadā īstenots projekts – mobilā pirts un āra kubuls

 

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros

 

Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”