No 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam izsludināta NEPĀRTRAUKTAS PIETEIKŠANĀS atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 15.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

14.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 207861,87 EUR

 

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 207861,87 EUR

 

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

Kad nepārtrauktās pieteikšanās kārtas termiņā būs sasniegti 80% no pieejamā finansējuma robežas, projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies 30 kalendārās dienas.

 

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login .

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrēties kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu

 

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa

 

MK noteikumi un rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

No 2023.gada 17.aprīļa līdz 2023.gada 17.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 

14.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 185299,64 EUR

 

Rīcībai 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - 130299,64 EUR.

 

Rīcībai 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” - 55000,00 EUR.

 

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

 

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrēties kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju:https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu .

 

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa

 

MK noteikumi un rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

No 2022.gada 22.novembra līdz 2022. gada 22.decembrim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

13.kārtā pieejamais publiskais finansējums: 227 412,47 EUR.

 

Rīcībai 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - 110 000,00 EUR.

 

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 117 412,47 EUR.

 

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

 

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrēties kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

 

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā

Atbalsta pretendenta paānovērtējuma veidlapa

 

MK noteikumi un rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

No 2022.gada 20.aprīļa līdz 2022. gada 20.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 12.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

12. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 228 117,14 EUR.

 

Rīcībai 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - 110 000,00 EUR.

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 118 117,14 EUR.

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

  

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.


Veidlapas sabiedriska labuma projektiem:
Saistošie dokumenti

Ieskaties arī:
Vadlīnijas un normatīvi - te publicētas saites uz skaidrojumiem, rokasgrāmatām, MK noteikumiem.

Jaunākās rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.