2022.gada 22.decembrī biedrība "Rēzeknes novada partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu LAP

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1.

„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

 

  • 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”
  • 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana"

 

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.