strategijaVidzemes augstskolas ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" ietvaros ir sagatavojušas „LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UZŅĒMUMOS” 2021-2027.gadam”.


Stratēģijas redakcija tiek publiskota ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar Stratēģijā noteiktiem plāniem un vīzijām.


! Aicinām iepazīties ar izstrādāto dokumentu un iesniegt savus priekšlikumus, noformējot tos pievienotajā veidlapā (skat.zemāk) un nosūtot uz epastu: hespi@va.lv līdz 17.08.2021.

 

 

Stratēģijas 3.redakcija: ŠEIT

 

Veidlapa priekšlikumiem: ŠEIT

 

 

velo logo