logo partner2021.gada 15.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".

 

Ir apkopota operatīvā informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.