Pardosanatiessaistesplatformas afisa samazinatsEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, aktivitāte "Semināru cikls II"

 

Seminārs "Pārdošana tiešsaistes platformās"

 

Mērķis: Ņemot vērā Interneta būtisko ietekmi uz mūsdienu patērētāju paradumiem, tiešsaistes tirdzniecības platformām ir aizvien lielāka loma un nozīme. Bet kas īsti ir “tiešsaistes pārdošanas platformas” un ar ko tās atšķiras no parastiem interneta veikaliem? Kādi ir nosacījumi, ar ko jārēķinās? Vai tirdzniecības platformas ir efektīvas, un vai tās var pielietot jebkurā nišā? Vai ar to palīdzību vieglāk nonākt no vietējā mēroga arī globālā mērogā? Semināra laikā būs atbildes gan uz šiem, gan citiem jautājumiem.


Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā. Vienā grupā maksimāli 15 dalībnieki. Aicinām dalībniekus pārdomāt, ko Jūs vēlaties pārdot tiešsaistes platformā!


Ko uzņēmējs iegūs: Praktiskas zināšanas un ieteikumus darbam tiešsaistes platformās.


Norises vieta, moderators: Zoom tiešsaistē 03.12.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Moderators Marika Rudzīte-Griķe, t.29443621, e-pasts: latgales.uznemejs@gmail.com. Pieteikšnās šeit: https://tinyurl.com/yygwxmsl 

 

DARBA KĀRTĪBA un rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka datortehnikai: ŠEIT.

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:

 

Projekta mērķis: veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

 

 

velo logo