Afisa uznemumsundigitaliekartografriki samazEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte "Semināru cikls II"

 

Seminārs "Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki “

 

Mērķis: uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties ar publiski pieejamiem digitālo karšu un mobilo aplikāciju resursiem, tos izmantot sava uzņēmuma pakalpojumos.


Mērķauditorija: Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, uzņemt grupas savā uzņēmumā. Grupā maksimāli 15 dalībnieki.


Ko uzņēmējs iegūs: uzņēmējs tiks iepazīstināts ar nosacījumiem, kāda ir laba tūrisma karte. Seminārā pievērsīsim uzmanību aspektiem, kā tūrists atrod jūsu uzņēmumu internetā un kā viņš līdz jums nokļūst, izmantojot modernos karšu resursus. Seminārs būs noderīgs tiem, kuri vēlas iepazīt elektroniski pieejamos digitālos kartogrāfiskos rīkus –gan karšu serverus, pārlūkus, platformas, mobilās aplikācijas, kā arī uzzināt to sniegtās iespējas. Praktiskajā daļā būs iespēja pašam izplānot, uzzīmēt, rediģēt kādu savu izvēlētu pārgājiena, velobrauciena u.c. veida ceļojuma maršrutu. Pamēģinot redzēsiet, ka kartes ir unikāls vizualizācijas rīks un darbošanās ar tām ir aizraujošs process, kas noder gan paša izziņai, gan arī interaktīvai mijiedarbībai ar jūsu potenciālo klientu.


Norises vietas, moderatori

Zoom tiešsaistē 30.11.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators Marika Rudzīte-Griķe 29443621, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com.

 

DARBA KĀRTĪBA un rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka datorā

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y47bpxds

 

Seminārs ir bez maksas.

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

 

 

logojosla