• Autumn3

Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir 20.maijs! Tos, kas plāno iesniegt projektu papīra formātā, lūdzam rēķināties ar mūsu darba laiku!

Aicinām savlaicīgi sagatavot iesniedzamos dokumentus, tos atbilstoši noformējot saskaņā ar projektu iesniegumu noformēšanas prasībām.

Projektu iesniegumi iesniedzami trīs veidos: divos parakstītos papīra eksemplāros ar identisku elektronisko versiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniski parakstot un nosūtot uz lad@lad.gov.lv. Lasi vairāk šeit!

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE