2017.gada 10.martā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā “1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana” un “1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība sveic Latvijas valsts simtgadē! https://t.co/l5l7AIYoEI
RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc