Aktualitātes

 

 

button zinu arhivsddd

5.aprīlī plkst. 17:30 Kaunatas tautas namā norisināsies apkaimes darbnīca “Cīmu sarunys”. Aicinām piedalīties Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas un Mākoņkalna  pagastu ciemu iedzīvotājus.

 

Sarunu laikā tiks sniegts ieskats par iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem apkaimes teritorijā un, kopā darbojoties, analizētas vajadzības un ģenerētas idejas ciemu attīstībai. Aicinām iesaistīties ik katru kopienas iedzīvotāju, izsakot savus priekšlikumus, lai kopīgi veidotu kvalitatīvu dzīves vidi un attīstītu apkaimes lauku teritorijas.

 

Plašāka informācija par apkaimes darbnīcu un darba kārtība pieejama ŠEIT

 

Nāc ar savu ideju un būvēsim kopienas izaugsmes torni kopā!

 

Aicinām pieteikties darbnīcai, aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/apkaimesdarbnīcacīmusarunys vai rakstot uz info@rezeknespartneriba.lv .

 

Aktuālā informācija par Stratēģijas izstrādes gaitu un pieteikšanās aktivitātēm pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv un sociālajā tīklā facebook /rezeknespartneriba.lv.

 

Rēzeknes novada partnerība uzsāk Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādi, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa nepārtrauktas pieteikšanās 15. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 207861,87 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

 

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 207861,87 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

 

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš nepārtrauktās pieteikšanās kārtai ir no 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) http://www.lad.gov.lv/ Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kad nepārtrauktās pieteikšanās kārtas termiņā būs sasniegti 80%  no pieejamā finansējuma robežas, projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies 30 kalendārās dienas.

 

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma attīstīšanai un atpazīstamības veicināšanai.

 

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. ! Izsludinātajā kārtā netiek atbalstītas būvniecības izmaksas!

 

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

 

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

 

31.martā plkst. 17:30 Ilzeskalna tautas namā norisināsies apkaimes darbnīca “Cīmu sarunys”. Aicināti Nautrēnu, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu, Audriņu un Ilzeskalna pagastu ciemu iedzīvotāji.

 

Sarunu laikā tiks sniegts ieskats par iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem apkaimes teritorijā un, kopā darbojoties, analizētas vajadzības un ģenerētas idejas ciemu attīstībai. Aicinām iesaistīties ik katru kopienas iedzīvotāju, izsakot savus priekšlikumus, lai kopīgi veidotu kvalitatīvu dzīves vidi un attīstītu apkaimes lauku teritorijas.

 

Plašāka informācija par apkaimes darbnīcu un darba kārtība pieejama ŠEIT

 

Nāc ar savu ideju un būvēsim kopienas izaugsmes torni kopā!

 

Aicinām pieteikties darbnīcai, aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/apkaimesdarbnīcailzeskalnā vai rakstot uz info@rezeknespartneriba.lv .

 

Aktuālā informācija par Stratēģijas izstrādes gaitu un pieteikšanās aktivitātēm pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv un sociālajā tīklā facebook /rezeknespartneriba.lv.

 

Rēzeknes novada partnerība uzsāk Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādi, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

 

 

Rēzeknes novada partnerība uzsāk sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

 

Stratēģijas izstrādes process paredz plašu sabiedrības līdzdalību. Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, tiks organizētas apkaimes darbnīcas “Cīmu sarunys” Rēzeknes novada pašvaldības apvienību ietvaros. Svarīga ir kopienas iedzīvotāju, tostarp, jauniešu, uzņēmēju, valsts pārvaldes institūciju specialistu, nevalstisko organizāciju pārstāvju un citu interesentu līdzdalība,  lai kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Ik katra kopienas iedzīvotāja dalība sarunās ir nozīmīga, lai tiktu apkopoti priekšlikumi par dzīves kvalitātes uzlabošanu katrā ciemā.

 

Aktuālā informācija par Stratēģijas izstrādi un pieteikšanās aktivitātēm pieejama Rēzeknes novada partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv un sociālajā tīklā facebook /rezeknespartneriba.lv.