Lai kļūtu par mūsu biedru, lūdzam aizpildīt mūsu biedra reģistrācijas pieteikumu un anketu. Juridiskām personām nepieciešams iesniegt arī statūtu kopiju. Ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, kam ir likumīgi atļauta darbība Latvijas Republikā, iesniedzot pieteikumu, jānodrošina statūtu tulkojuma notariāls apliecinājums.

 

Jūsu ieguvumi, kļūstot par mūsu biedru:

 

Iestājoties biedrībā, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar mūsu Statūtiem un vēlas ar savu darbību veicināt Partnerības uzdevumu un mērķu īstenošanu un apņemas maksāt biedra naudu noteiktajā apjomā. Biedra naudas apmērs: EUR 14,00 gadā.

 

Pieteikums fiziskām personām
Pieteikums juridiskām personām
Statūtu teksts