button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra projektā Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 “Esi aktīvs un vesels”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.

 


2017. gada 18. decembrī tika noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA “MK Dizains” par aktīvā laukuma atpūtai ierīkošanas darbiem pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā teritorijā starp Viļānu pilsētas stadionu un brīvdabas atpūtas vietu „Lakstīgalu sala”. Projekta ietvaros paredzēta šķēršļu joslas konstrukciju uzstādīšana, kas domāta gan bērniem, gan arī jauniešiem vecumā no 2 gadiem līdz 25 gadiem.


Aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanas darbu veikšana ir plānota laika posmā no 2018.gada marta līdz 2018. gada maijam.

 

Projektu vadītāja Karmena Kotāne

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība sveic Latvijas valsts simtgadē! https://t.co/l5l7AIYoEI
RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc