button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātās ELFLA LEADER projektu konkursa 5.kārtas ietvaros (08.01.2018.-22.02.2018.) Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kas plāno vai apsver uzsākt savu uzņēmējdarbību, tika aicināti uz informatīviem pasākumiem Partnerības teritorijā: 9. janvārī uz informatīvo dienu Viļānos un 10.janvārī uz informatīvo semināru Rēzeknē.


Pasākumu laikā bija iespēja detalizētāk iepazīties ar konkursa nosacījumiem, saņemt konsultācijas par projektu idejām, kā arī uzdot interesējošos jautājumus par projektu īstenošanas nosacījumiem SVVA Stratēģijas administratīvajai vadītājai un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem.

 

Semināri pulcēja dažādu biznesa ideju autorus, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību šādās nozarēs: skaistumkopšanas pakalpojumi, apstrādes rūpniecība, lauku tūrisms, mājražošana u.c.


Partnerība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikties uz konsultācijām, kā arī rūpīgi iepazīties ar konkursa dokumentāciju Partnerības mājas lapas sadaļās “JAUNUMI”, “LEADER”, “NODERĪGI”.


Lai veiksmīgs un radošs projektu pieteikumu sagatavošanas laiks! Gaidīsim projektu pieteikumus līdz 22.02.2018.

RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība sveic Latvijas valsts simtgadē! https://t.co/l5l7AIYoEI
RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc