button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

kontakti

 

No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim biedrība “Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu “Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei ”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000020.


Silmalas pagasta iedzīvotāji ir aktīvi Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieki. Projekta idejas identificēšanai tika veikta 48 pašdarbības kolektīvu dalībnieku un vadītāju mutiska aptauja un tie izteica vēlmi uzlabot savu skatuvisku tēlu. Silmaliešu radošā dzīve ir saistīta ar dalību dažāda virziena pašdarbības kolektīvos (dziedāšana, dejošana, teātra māksla un dažādu mūzikas instrumentu spēle). Diemžēl, emocionālu diskomfortu, piedaloties mūsu novada konkursos un dažādos sabiedriskos pasākumos, kolektīvu dalībniekiem radīja piemērotu un spilgtu tērpu neesamība.

 

Sieviešu vokālajam ansamblim “Melodija”, bērnu deju kolektīvam “Kolibri” un muzikāli instrumentālajam ansamblim “Fantāzija” nebija katram sava vienota skatuviska, vizuālā tēla. Jauniešu amatierteātra “Silmalas maska” 15 dalībniekiem arī ir svarīga loma Silmalas pagasta bērniem paredzētu kultūras pasākumu norisē. Projekta īstenošanas laikā tika iegādāti skatuviski tērpu komplekti četriem Silmalas pagasta radošās pašdarbības kolektīviem: sieviešu vokālajam ansamblim “Melodija” (9 dalībnieki)-komplekts no 27 tērpu vienībām; bērnu deju kolektīvam “Kolibri”(10 dalībnieki)-komplekts no 27 tērpu vienībām; bērnu muzikāli instrumentālajam ansamblim “Fantāzija”(10 dalībnieki)-komplekts no 30 tērpu vienībām; jauniešu amatierteātrim “Silmalas maska”-komplekts no 4 tērpu vienībām.


Projekta mērķis – veicināt Silmalas pagasta kultūras dzīves attīstīšanu un popularizēšanu pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskas iniciatīvas un iespējas, veicināt attīstību četriem Silmalas pagasta radošajiem kolektīviem, iegādājoties tiem skatuviskus tērpu komplektus – tika sasniegts projekta realizācijas rezultātā. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Silmalas kultūras namu.


Skatuves tērpu iegāde palielinās mūsu kolektīvu imidžu un pozitīvi ietekmēs to dalībnieku – aktieru emocionālo un estētisko tēlu. Svinīgs un vienots skatuviskais apģērbs ļaus viņiem būt pārliecinātākiem, bez šaubām, dos impulsu jaunām iecerēm un sasniegumiem, lai sasniegtu augstākus pakāpienus savā radošajā izaugsmē. Projekta kopējā summa sastāda EUR 3995,00, t.sk. ELFLA finansējums-3595,50 EUR (90%), Silmalas pagasta pārvaldes finansējums-EUR 399,50 (10%).


Biedrības Silmalieši valdes priekšsēdētāja
Jevģēnija Grišuļonoka

 

Logo rakstiem 600 x 89

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs