• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000007) , kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Projekta mērķis ir iegādājoties grīdas mazgājamo mašīnu un vispārattīstošo inventāru fiziskajām aktivitātēm izveidojot kvalitatīvas un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem, jauniešiem un visiem, kas aktīvi nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. Vietējiem iedzīvotājiem, būs iesēja izmantot sporta zāli ar papildus nodarbībām.

 

 

Projekta ietvaros tika iegādāta grīdu mazgājamā mašīna, piespēļu trenažieris PASS'BALL EN453, ātruma attīstīšanas trepes, krustveida ātruma attīstīšanas trepe , barjeras, pretestības josta, abpusējā pretestības josta, balstiekārta, aizsarga maketi, svarcelšanas statīvs, svarcelšanas stienis, atsvari 5,10,15 kg.


Iegādātais piespēļu trenažieris PASS'BALL EN453, ir jauninājums vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Ar šī trenažiera palīdzību ir iespējams kvalitatīvāk apgūt piespēļu tehniku, kā arī dažādot aktivitāšu nodarbības. Treniņu process kļūs daudz interesantāks, radošāks, mērķtiecīgāk sekmēs apgūt sporta spēļu elementus Šis trenažieri ir izmantojams jebkuram sporta veidam un jebkurā vietā, jo šo trenažieri var izmantot arī ārpus telpām un jeb kuram vecumam, jo tam ir regulējams augstums.


Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota skolas, vecāku, bērnu sadarbība, dažādu paaudžu komunikācija, kā arī tiks veicināta bērnu un jauniešu interese jaunu iemaņu apgūšanā.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 8 998,00 no kurām publiskais finansējums ir EUR 8099,98, līdzfinansējumu EUR 900,00 nodrošinās Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola. Iegādātais inventārs tiks izmantots Dricānu vidusskolas sporta zālē.

 

Vairāk informācijas pie projekta koordinatores Ineses Bolšijas, tel. 29194439

 

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo