button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa” ir īstenojusi projektu Nr.17-01-AL15-A019.2202-000018 „Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 


Īstenojot šo projektu biedrība “Odziņa” iegādājās krāsaino multifunkcionālo iekārtu, fotoaparātu, formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīnu un trafaretus, galdus, šujmašīnu, overloku, gludināmo dēli un gludekli.

 

Lauku iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja darboties ar jaunu, kvalitatīvu aprīkojumu, kurš būs pieejams rokdarbnieču radošajām nodarbībām, kas ļaus pilnveidot zināšanas un nodrošinās praktisku jaunu prasmju apgūšanu un to pielietošanu ikdienā. Savukārt bērni varēs darboties ar jauno papīra formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīnu, jo tas ir ideāls palīgs kastīšu, apsveikumu kartiņu, dažādu dekorāciju izgatavošanai telpu noformējumam svētkiem.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 1960,46 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 1764,41 EUR un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 196,05 EUR. Tas ir neliels ieguldījums mūsu pagasta un Viļānu novada attīstībā.


Uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, visi kopā sekmēsim lauku attīstības stratēģijas programmas realizāciju.


Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Lūcija Veselova
04.10.2017.

 

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc