• Autumn3

 

 

button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

21. septembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā pasākumā (forumā), kas notika Iecavas novadā 21.-22. septembrī. Pasākuma laikā apskatītas sekojošas tēmas: LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process.

 

 

Pasākuma laikā Partnerība prezentēja LEADER projektu produktus: lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Viļāni” piena produkciju (jogurtus) un SIA “Gravtex” unikālus koka dekoratīvos 3D paneļus. Projekti iesniegti Partnerības SVVA stratēģijas mērķa ”Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība “ ietvaros.

 

Noslēgumā tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā (Brukna un Pīlādži).

 

 

 

 

 

 

 

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE