button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

Viļānu novada pašvaldības Sociālā atbalsta centrā “Cerība” ir īstenots projekts “Sadzīves prasmju istaba”. Projekta ietvaros ir iekārtota SAC virtuves telpa ar sadzīves tehniku un mēbelēm.

 

Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pakalpojumus Viļānu novadā, nodrošinot SAC “Cerība” ar materiāli tehnisko bāzi (sadzīves tehniku un mēbelēm), kā rezultātā mazaizsargātām personām tiks sniegta iespēja pilnveidot sadzīves un saskarsmes prasmes.

 

Pašvaldība jau septembrī sniegs vairāk informācijas par plānotajiem pasākumiem un nodarbībām SAC telpās.

 

Projekts īstenots ar Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc